Czy obecna sytuacja na świecie pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem? Czy jesteśmy na dobrej drodze do rozwiązania najbardziej palących problemów naszego globu? Głód, bieda, choroby, wojny, protesty społeczne, przeludnienie, degradacja środowiska naturalnego - jakie są przyczyny tych współczesnych plag i co ma z nimi wspólnego kapitalizm.

Książka, która nauczy Cię lepiej rozumieć współczesny świat

W ciągu ostatnich pięciuset, sześciuset lat pojawił się styl życia, w którym dominowało przekonanie, że źródłem pomyślności jest handel i konsumpcja dóbr. Kultura owa rozkwitła w Europie Zachodniej, owoce wydała w Stanach Zjednoczonych i rozprzestrzeniła się na resztę świata, tworząc coś, co niektórzy antropologowie, socjologowie i historycy nazywają systemem światowym. Nie ma zgodności w kwestii czynników kluczowych dla rozwoju owego systemu ani nawet co do jego unikalności w ujęciu historycznym, niemniej większość naukowców wyraża wspólny pogląd w kilku podstawowych sprawach. Najistotniejsze założenia można scharakteryzować następująco: siłą, która napędzała rozprzestrzenianie się nowoczesnego systemu światowego, był kapitalizm przemysłowy i korporacyjny, a ekspandowanie wspomnianego systemu jest w jakiś sposób związane z podziałem na kraje bogate i biedne bądź też bogate centrum, czyli obszary rozwinięte i zindustrializowane, oraz zacofane peryferia, czyli obszary zależne i nieuprzemysłowione.

 

Kontekst

Polska, jako arena transformacji ustrojowej, musiała w przyspieszonym tempie zmierzyć się z problemami, które kraje Zachodu rozwiązywały od dziesięcioleci. Czy można było lepiej przygotować się do procesu transformacji, czerpiąc w większym zakresie z doświadczeń innych narodów? Czy też rola prekursora przemian skazywała nas niejako na wytyczanie nowych szlaków i nieuchronnie związane z tym błędy?
Przejście od ustroju socjalistycznego do kapitalistycznego wiązało się w naszym kraju nie tylko ze zmianą podstaw ekonomicznych i przemianami własnościowymi, ale również z głęboką ingerencją w sferę szeroko pojętej kultury.  Przyjęcie postawy aktywnej w życiu społeczno-gospodarczym czy wskrzeszenie ducha przedsiębiorczości  nie przebiegało łatwo i nie dla wszystkich zakończyło się sukcesem.

 

O autorze

Richard H. Robbins jest profesorem antropologii kulturowej na znanej amerykańskiej uczelni wyższej State University of New York at Plattsburgh. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z globalnymi problemami, ludami tubylczymi Ameryki Północnej, religioznawstwem porównawczym i antropologią aktywizującą.

Profesor Robbins w swojej najnowszej książce poddaje wnikliwemu badaniu proces powstawania kultury kapitalizmu, który rozpoczął się ponad 500 lat temu w Europie, przyczyny gwałtownych sprzeciwów wobec funkcjonowania tej kultury oraz środki niezbędne do rozwiązania globalnych problemów nękających ludzkość.

 

Zadanie

Po przeczytaniu tej książki współczesne procesy globalizacyjne przestaną mieć dla ciebie tajemnice. Jasne staną się mechanizmy stojące za wieloma problemami z jakimi zmaga się współczesny świat. Spojrzysz na rzeczywistość i zachodzące zdarzenia z szerszej perspektywy, zaczniesz zwracać uwagę na to skąd pochodzą twoje ubrania i zastanawiać się, co musiało nastąpić, żebyś mógł wypić filiżankę porannej kawy. Lepiej zrozumiesz świat dookoła i swoje w nim miejsce jako pracownika/konsumenta/kapitalisty.

 

Globalne problemy

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów nauk społecznych (ekonomii, socjologii, historii, antropologii kulturowej, politologii, kulturoznawstwa itp.), jak również dziennikarzy, polityków, samorządowców, ludzi nauki i kultury, oraz wszystkich tych, których interesują problemy współczesnego świata. Analiza wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość , takich jak głód, bieda, konflikty etniczne i religijne, zanieczyszczenie środowiska, choroby, protesty społeczne, przeludnienie itp., została przedstawiona  w sposób dogłębny a jednocześnie przystępny . Wywód jest logiczny i spójny, a jego odbiór ułatwiają liczne fotografie(ponad 40), wykresy i tabele (ponad 30) oraz przypisy dodane przez polskiego wydawcę. Autor bazuje na danych źródłowych, oficjalnych dokumentach rządów, instytucji międzynarodowych i korporacji. Zamieszcza też kilkaset doskonale dobranych cytatów z dzieł innych znanych badaczy.